WordPress – Ett av världens bästa CMS?

Det är smidigare än det var förr att skapa hemsidor genom användande av innehållshanteringssystem som WordPress, Drupal, och Jomla, och antalet intresserade växer hela tiden. Om man skulle vilja ha någon som hjälper till med utveckling av till exempel design och funktionalitet så finns det ett stort utbud av lämpliga konsulter. Systemets källkod, vilken är öppen och fri att göra vad man vill med gör att det är fritt fram att hyra in den utvecklare man vill ha.

Stabilitet, läcker design, eller båda?

Det går att modifiera teman efter tycke och smak utan problem. Både dynamiska och statiska teman är möjliga att vidareutveckla. Det anses vara smart att modifiera sitt tema om man tänker satsa på något unikt och få ett yttre på sidan som passar till sidans ändamål.

Bilder för unga

Det finns många som ägnar sig åt att sprida bilder och information till sina vänner och bekanta. Med dagens teknik finns också en helt ny möjlighet att dela med sig även till personer man inte känner. Så länge man kan kategorisera den information man vill nå ut med, kan man snabbt träffa en målgrupp som har intresse för den typen av aktivitet bild eller fakta avser.

Även om man skulle kunna tro att denna möjlighet är någonting som alla kan dra fördelar av, och som kan bli ett komplement till mail och Dropbox samt andra tjänster med denna inriktning, är det i första hand unga som använder Instagram. Det är en vitt utbredd tjänst som många använder även i äldre målgrupper, men det är huvudsakligen de mellan 12 och 19 år som är de flitigaste användarna. Kanske är detta någonting som avslöjar hur unga i allt snabbare takt tar till sig digitala funktioner och möjligheter? Kanske är det någonting som vittnar om att man fastnar i mönster och är mer benägen att använda sig av sluten information ju äldre man hunnit bli. Oavsett finns det nya kommunikationskanaler på internet där information inte är någonting mellan två parter utan mellan alla som har intresse av tekniken och det som sprids.