Branschorganisationen för bilar i Sverige vid namn ”Bil Sweden” meddelande under början av augusti att antalet sålda personbilar under juli var 19621 stycken, något som är en knapp 4 % lägre siffra än förra året. År 2011 har dock varit ett bra år för bilförsäljningen i allmänhet då hela 177’000 bilar köpts, något som är en ökning på hela 12 % jämfört med motsvarande period förra året. De övriga privata fordon som fortsatte öka sin försäljning jämfört med förra året är personbilar drivna på diesel som ligger på en ökning av hela 18 % jämfört med juli.

Alternativa fordon

Husvagnarna i Sverige ökade även dessa i försäljning, detta med 14 % jämfört med förra året. 3248 husbilar har hittills i år registrerats som nyköpta vilket är en relativt stor ökning. Husvagnens storebror, husbilen, har även denna ökat i försäljning – detta med hela 28 % hittills i år jämfört med förra året.

I allmänhet har fordonförsäljningen ökat i Sverige räknat i år totalt. Det är ett snitt på cirka 18 % om man sammanräknar alla typer av fordon (bil, husbil, husvagn och lastbil). Ökningen beror delvis på en ökad konjunktur och delvis på en bättre ekonomi i hushållen.

Antal sålda bilar minskar