Sedan krisen var som värst 2008 och 2009 har många småbolag fått gå i konkurs medan vissa andra fått vidta åtgärder för att minska på utgifterna, delvis genom att säga upp personal. De småbolag som dock har överlevt krisen eller som startat efter krisen så ser trenden positiv ut. I en undersökning bland 400 småbolag så säger de verkställande direktörerna till en majoritet att efterfrågan har ökat. Exporten till tillväxtländer runt om i världen har också ökat och något som handelsminister Ewa Björling tycker är spännande är faktum att hela 6 procent av all export till länder som befinner sig i en tillväxtfas går från mindre bolag med färre än tio anställda.

Expertrådet

Trenderna pekar uppåt och även de som deltagit i undersökningen som utförts av Almi, Swedfund, Exportrådet och EKN anser att trenderna är ökande – något som överträffar handelsminister Ewa Björlings förväntningar positivt. Enligt Björling är det också viktigt att öppna fler dörrar för en ökad tillväxt hos småbolagen men också för en ökad export. Det framgår också i undersökningen att kreditrisker är de största farhågorna hos de VD:ar som deltagit – något som baseras på att det är just tillväxtländer man handlar med.

Trend för småbolag