När du köper en bil måste du teckna en trafikförsäkring. Det är nämligen lag på att alla fordon (som inte är avställda) måste ha en trafikförsäkring. Kom ihåg att teckna denna bilförsäkring samma dag som fordonet köps. Den måste nämligen vara försäkrad direkt efter att du fått ägandeskapet. När ägarbyte sker av ett fordon uppdateras detta i register. Finns inte fordonet inrapporterat av ett försäkringsbolag som försäkrat så skickar Trafikförsäkringsföreningen ut straffavgifter. Att vara utan trafikförsäkring är alltså inte ett alternativ. Frågan är istället om du nöjer med detta skydd eller om du även vill ha halvförsäkring eller helförsäkring.

halv- eller helförsäkring?
Märkt på: