Många företagare har använt begreppet ”marknadsföringsmix” när de diskuterar hur företag bör bedriva sin verksamhet. Termen kommer från en artikel som publicerades 1964 av Neil Borden, reklamprofessor vid Harvard University. I artikeln beskrevs de tre komponenterna i marknadsföringen som bör balanseras när ett företags marknadsföringspolicy fastställs.

Marknadsföringsmixen fokuserar på kundens behov och önskemål samt på produktens värde. Denna typ av strategi betonar vikten av kunden snarare än av produkten eller företaget.

Marknadsförare hänvisar till de fyra P:na som ”marknadsföringsmixen”. Dessa är de fyra mest väsentliga delarna i en marknadsföringsplan. Även om dessa faktorer ofta används separat, samverkar de för att skapa en framgångsrik strategi. Om du införlivar alla fyra elementen i din marknadsföringsplan får du en holistisk strategi för att lyckas. I den här artikeln kommer vi att undersöka varje element i marknadsföringsmixen och hur de förhåller sig till varandra. Nedan följer några tips för att införliva de fyra P:na i din marknadsföringsplan.

Distribution: Marknadsföring innebär att bära en produkt eller tjänst till konsumenten. Distribution omfattar den plats och placering där en produkt eller tjänst säljs. Enligt Association of National Advertisers omfattar marknadsföringsmarknadsföring tekniker som uppmuntrar till kortsiktiga köp, påverkar försök och påverkar kvantitet. Exempel på marknadsföringsmarknadsföring är kuponger, premier och orsaksrelaterad marknadsföring. Om du vill öka försäljningen är det viktigt att förstå vilken roll varje kanal spelar.

Elementen i en bra marknadsföringsstrategi

En framgångsrik marknadsföringsstrategi är en mångfacetterad process som identifierar rätt mix av kanaler för att nå målgruppen. Vissa marknadsföringsstrategier inkluderar användning av traditionella medier, digital marknadsföring, sociala medier, mobilappar och andra kanaler. Oavsett vilken typ av kanal du väljer, kan det hjälpa dig att utveckla en effektivare marknadsföringsstrategi om du ser till att förstå de olika typerna av kunder. Här är elementen i en bra marknadsföringsstrategi. Du kan använda en eller flera av dessa strategier, beroende på ditt företags behov.

Din marknadsföringsstrategi ska vara upprepningsbar och skalbar. Du bör fokusera på att göra strategin effektivare med tiden. Du bör till exempel identifiera din målgrupp och se till att alla marknadsföringsbeslut är anpassade till dem. Om din målgrupp till exempel främst är kvinnor skulle en bra marknadsföringsstrategi innefatta att du når dem. Om du till exempel säljer ett klädmärke kan du försöka rikta in dig på kvinnor utifrån målgruppens kön.

Marknadsföringens fyra P:n är pris, produkt, plats och marknadsföring. I en traditionell marknadsföringsstrategi ska dessa faktorer vara desamma för varje kanal. Oavsett om du säljer en bärbar dator eller en bil kan du använda de fyra P:na för att maximera framgången för din kampanj. Om du till exempel säljer en ny produkt i ett varuhus måste du se till att du har ett utmärkt läge för att locka till dig kunder.

Fördelar med marknadsföring på nätet för ditt företag

Med Internets framväxt har företag många sätt att marknadsföra sig på. Medan traditionell marknadsföring kanske bara gör det möjligt för ett företag att nå en begränsad publik, ger onlinemarknadsföring företag flera alternativ. De kan välja mellan Facebook-annonser som riktar sig till specifika målgrupper eller välja sökmotoroptimering för att öka sin synlighet i sökmotorer. Onlinemarknadsföring är också mycket anpassningsbar, vilket innebär att den kan skräddarsys för att passa ett företags specifika mål och behov. Nedan följer några fördelar med marknadsföring online för ditt företag.

  • Onlineannonsering är mätbar, vilket innebär att du kan se exakt hur många som tittat på dina annonser eller gjort köp.
  • Det är också snabbt och kan vara effektivt för varumärkesbyggande. I jämförelse med offline-marknadsföring avbryter onlineannonser inte användarnas vanliga aktiviteter.
  • Användarna kan också ta del av dem när det passar dem, vilket gör det lätt att mäta framgången för dina marknadsföringskampanjer. Medan offline-marknadsföring är svår att mäta kan du med online-marknadsföring spåra resultaten.
  • Du kan till exempel se hur många som tittat på dina annonser utan att behöva spendera tusentals dollar.

Förutom att öka medvetenheten om dina produkter och tjänster gör marknadsföring online det möjligt för kunderna att köpa produkter och tjänster. Resurser på nätet är lätta att komma åt och kan svara på frågor och göra inköp. I slutändan ökar dessa funktioner din konverteringsgrad. Dessa fördelar är inte bara för stora företag, utan även för entreprenörer. Oavsett om du är verksam inom finansiella tjänster kan en detaljhandelsbutik dra nytta av onlinemarknadsföring. Det är ett värdefullt marknadsföringsverktyg för småföretag.

Marknadsföringsmixen